Thứ Bảy, 22/06/2024 12:06 (GMT +7)

Kiến Tường giao ban trực tuyến giữa UBND thị xã với xã, phường

Thứ 5, 30/05/2024 | 11:25:13 [GMT +7] A  A

Ngày 29/5/2024, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến giữa UBND thị xã, các ngành và các xã, phường thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2024.

Kiến Tường giao ban trực tuyến giữa UBND thị xã với xã, phường tháng 5/2024.

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, có gắng thu đạt kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và cân đối. Thường xuyên giám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình sản xuất và hỗ trợ kịp thời cho nông dân; tăng cường công tác dự báo, thông tin kịp thời về thời tiết, khí hậu, thủy văn, chủ động ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra. 

Đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và cân đối. Thường xuyên giám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình sản xuất và hỗ trợ kịp thời cho nông dân; tăng cường công tác dự báo, thông tin kịp thời về thời tiết, khí hậu, thủy văn, chủ động ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Quan tâm công tác giáo dục và đào tạo; quan tam công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao; Nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân./.

Hoài Phương

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu